Karayazgan Olarak sözleşme dahilinde veya Sözleşme Dışı, Sözleşme Görüşmelerinden, haksız fiilden (trafik kazaları, malpraktis, yangın) hizmet kusurundan, ceza hukukuna da konu olabilecek durumlardan, fikri ve sınai mülkiyet hukukundan, reklam ve rekabet hukukuna aykırı eylemlerden kaynaklanan her türlü maddi ve manevi zararların tazminine ilişkin danışmanlık vermekte ve dava açılması halinde müvekkilimizi yargılama sürecinin tüm aşamasında temsil etmekteyiz.

Daha fazla bilgi için lütfen bizimle irtibata geçiniz.