Ofisimiz Arabulucu avukatları tarafından kurulmuş olan MEDİASİ Arabuluculuk Tahkim ve Danışmanlık Merkezi, ekibinde konusunda uzman arabulucular barındırmakta olup; bu arabulucularımız hem zorunlu hem ihtiyari arabuluculuk kapsamında hizmet vermektedir.

Zorunlu Arabuluculuk Hakkında

Arabuluculuğun bir dava şartı olarak düzenlenmesi ilk defa 12 Ekim 2017 tarihinde kabul edilen 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile ortaya çıkmıştır. Kanun’un, 3 maddesi, işe iade ile iş alacağı ve tazminat davalarının açılmasından önce arabuluculuk sürecinin işletilmiş olmasını bir dava şartı olarak getirmiştir.

Kanun mad.3/1 “Kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır.” diyerek işçilik alacakları için açılacak davalarda öncelikle arabuluculuğa başvurulmasını bir zorunluluk haline getirmiştir.

Yine 19 Aralık 2018 tarihinde kabul edilen 7155 sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun kapsamında ticari alacak davalarında arabulucuya başvurma şartı getirilmiş ve bu amaçla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na 5A maddesi eklenmiştir. Bu madde “ 5/A(1) Bu Kanunun 4 üncü maddesinde ve diğer kanunlarda belirtilen ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır.” diyerek; 01.01.2019 tarihinden itibaren bu kanunda sayılan ticari davaların açılmasından önce arabuluculuğa başvurulmasını bir zorunluluk haline getirmiştir.

Kişilerin, zorunlu olarak düzenlenmiş uyuşmazlıklara ilişkin arabulucuya başvurmaksızın doğrudan dava açmaları halinde; davaları usulden dava şartı yokluğundan reddedilecektir.

Uyuşmazlığınız açısından, arabulucuya başvurmanın zorunlu olup olmadığını öğrenmek isterseniz, daha detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İhtiyari Arabuluculuk Hakkında

İhtiyari Arabuluculuk, tarafların bir arabulucuya gitme zorunluluğu olmadığı halde uyuşmazlığın çözümü için dava açmadan önce, kendi istekleri ile tek taraflı veya birlikte arabulucuya başvurmayı tercih etmesidir. Taraflar üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri özel hukuk uyuşmazlığı, işleri ve davaları ile ilgili ihtiyari arabuluculuk yoluna başvurabilir.

Dava açmayı düşündüğünüz veya size karşı dava açılabilecek tarafla sorununuzu çözmek için bir araya gelmek ve dava açılmadan veya dava açıldığı halde dostane çözümü denemek istediğiniz her türlü özel hukuk uyuşmazlık konusunu arabulucuya taşıyabilirsiniz.

Ancak bunun da istinasları mevcut olupi Arabuluculuğa başvurmak istediğiniz herhangi bir konunun arabuluculuk için uygun olup olmadığı hakkında detaylı bilgi için  Arabuluculuk Merkezimizi ve web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

http://mediasi.com.tr/