Karayazgan olarak, 29677 sayılı ve 07/04/2016 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ikincil düzenlemeleri (hepsi birlikte “KVKK Mevzuatı”) kişisel verileri toplayan, işleyen ve depolayan tüm kuruluşlara getirilen çeşitli yükümlülükler çerçevesinde danışmanlık sağlamaktayız.

Karayazgan, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyum ekibi tarafından özellikle sigorta sektörü olmak üzere çeşitli sektörlerdeki müvekkillerimize; KVKK Mevzuatın’ın takibi, yorumlanması ve değerlendirilmesi, Mevzuata uyum kapsamında kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ilişkin gerekli süreçlerin belirlenmesi, kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve/veya anonim hale getirilmesine ilişkin gerekli süreçlerin belirlenmesi, kişisel verilerin yurtdışı dahil aktarılmasına ilişkin gerekli süreçlerin belirlenmesi, Aydınlatma/ bilgilendirme ve veri sahibinden alınacak işleme ve aktarma onayı gibi gerekli metinlerin düzenlenmesi, VERBİS’e (Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi) kayıt sürecinin tamamlanması, Veri sahibinin hakları ve veri sorumlusunun yükümlülükleri kapsamında gerekli süreçlerin belirlenmesi, veri sahibinin başvuru ve şikayet haklarına ilişkin sürecin kurulması, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na yapılan şikâyetlere verilecek cevapların ana metinlerinin hazırlanması ve Kurul nezdinde temsil, Veri sorumlusu ve veri işleyen arasında yapılacak sözleşmelerin hazırlanması, revize edilmesi, Tedarikçi ve aracı gibi üçüncü kişiler ile imzalanan yahut imzalanacak sözleşmelerde mevzuat kapsamında düzenlemeler yapılması hizmetleri vermekteyiz.

Daha fazla bilgi için lütfen bizimle irtibata geçiniz.