Dosya Başlık
Impacts of Consumer Law No 6502 on Insurance Activities: Comparing With EU Law Ömer Özkan, Ahmet Karayazgan http://www.jital.org/index.php/jital/article/view/41
Karayazgan Hukuk Danışmanlık Trafik Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik
Karayazgan Hukuk Danışmanlık Ticaret Hukuku Kongresi I - Bildiri Özetleri Kitabı '' Hukuk Gözüyle Siber Risk ve Sigorta ''
Karayazgan Hukuk Danışmanlık Sigorta Sektöründe Siber Risk - Siber Sigorta Ahmet KARAYAZGAN (Legal Hukuku Dergisi 2020 Yılı Aboneliği Cilt 18 / 205 Sayı )
Karayazgan Hukuk Danışmanlık Hukuki Yönüyle Siber Sigorta ve Sessiz Siber Teminatının Çalışma Esasları Ahmet KARAYAZGAN (Legal Hukuku Dergisi 2020 Yılı Aboneliği Cilt 18 / 215 Sayı )
Karayazgan Hukuk Danışmanlık 6502 nolu Tüketici Kanununun Sigorta Aktiviteleri üzerindeki etkisi : AB yasasıyla karşılaştırma (Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Özel Sayı: Prof. Dr. Yaşar Gürbüz’e Armağan, Cilt: XI, Sayı: 2 (2014), Cilt XII, Sayı: 1 (2015), s. 288 vd.)
Karayazgan Hukuk Danışmanlık Sigortacılık Sektöründe Mesafeli Satış: Elektronik Ticaretin Hukuki Alt Yapısı –( Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2016 Sayı: 8 )
Karayazgan Hukuk Danışmanlık Avrupa Anonim Ortaklığı’nda (Societas Europaea) “Genel Kurul” (6102 Sayılı TTK “Anonim Şirket”in Genel Kuruluna Dair Hükümleri ile Karşılaştırmalı Olarak) (Banka ve Finans Hukuku Dergisi Yıl 2015 Sayı 13 125 Syf)
Karayazgan Hukuk Danışmanlık Sigortacılıkta Tahkim - (Legal Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Dergisi 2016 Yılı Aboneliği 2 Sayı )
Deniz Ticareti Hukuku “Navlun” (Eşya Taşıma Ücreti)nin Tesbiti, Ahmet KARAYAZGAN (Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi / Aralık 1991 / Cilt XVI / Sayı 2)
Karayazgan Hukuk Danışmanlık Deniz Ticaret Hukukunda Navlun (Eşya Taşıma Ücreti) nin Anlamı Üzerine Ahmet KARAYAZGAN (İstanbul Barosu Dergisi / 1991 / Cilt: 65 / Sayı: 10-11-12)
Karayazgan Hukuk Danışmanlık Navlun Bakımından İlgili Şahıslar Ahmet KARAYAZGAN (İstanbul Barosu Dergisi /1993 / Cilt:67 / Sayı 4-5-6)
Kampanyalı Gayrimenkul Satışında Satıcı veya Sağlayıcının Sigorta Ettirme Zorunluluğu, Ahmet KARAYAZGAN (Sigorta Araştırmaları Dergisi / TSRŞB / Temmuz 2006 / Sayı 2)
Türk Ticaret Kanunu Tasarısı, Zarar Sigortaları Hükümleri Hakkında Genel Bir Bakış, Ahmet KARAYAZGAN (Sigorta Hukuku Dergisi / 2005 / Özel sayı 1 / Türk Ticaret Kanunu Taslağı )
Can Sigortaları – Ahmet Karayazgan (Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından 16 Nisan 2012’de düzenlenen, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun “Sigorta Hukuku Kitabı” başlıklı Altıncı Kitabı )
Karayazgan Hukuk Danışmanlık Uluslararası Emtea Satış Sözleşmelerinde Emtea Sigortası ( İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:15 Özel Sayı:29 Bahar 2016/1 s.73-111 )
Karayazgan Hukuk Danışmanlık Denkleştirme Tazminatı / TSEV Sigorta Araştırmaları Dergisi (Aralık 2012 Sayı 9’da yayınlanmıştır.)
Karayazgan Hukuk Danışmanlık Takaful (İslami Sigorta) , Ahmet KARAYAZGAN (TSEV Sigorta Araştırmaları Dergisi / Nisan 2008 / Sayı 4)
Avrupa Birliği Mevzuatı Karşısında Türk Sigorta Aracılık Hukuku ( 2007 yılı Prof. Dr. Ergon A. Çetingil ve Prof.Dr. Rayegan Kender’e 50. Birlikte Çalışma Yılı Armağanı Syf. 730)
Karayazgan Hukuk Danışmanlık Zorunlu Trafik Sigortalarında Mevzuat ve Uygulama Açısından Bir Bakış ( 2017 yılı Onikilevha, Sigorta Hukuku Türk Derneği, Sigorta Hukukunun Bazı Güncel Sorunları Syf.29)