Hasar Hukuku Av. Dr. Ahmet Karayazgan

Hasar, sigortacılık faaliyetinin can damarını oluşturan süreçlerden belki de en önemlisidir. Hukukçular için de hasar ( can sigortaları itibarı ile “tazminat”), sigortacılık faaliyetinde belki de en fazla sürece dahil oldukları ve katkı sağlayabildikleri alandır. 

Hasar ( can sigortaları itibarı ile “tazminat”), bilgi ve tecrübenin çok önem arz ettiği bir süreçtir. Yıllarca şirketlerin hasar departmanlarında yöneticilerimizin tecrübesinin bir bayrak teslimi gibi nesilden nesile aktarılması şeklinde olmuştur. Buna karşılık, günümüzde iş hayatının gelişimi ve teknolojinin sigortacılık faaliyetine fazlası ile girmiş olmasına karşılık, bu tecrübelerin eskisi gibi aktarılamadığını, bu tecrübe ve uygulamaların yazılı bir kaynağa dönüştüğü örnekler ise, yok denecek kadar az sayıda olduğunu gözlemlemekteyim. Oysa, şirket adetlerinin çoğaldığı ve hasarların daha karmaşık bir hal aldığı dönemde, bu konuda  yazılı kaynaklara ihtiyacın daha da artmakta olduğunu düşünmekteyim.

Bu anlamda, bu çalışma ile, daha fazla çalışmanın yapılmasına ve sektörün değerli ve tecrübeli hasar yöneticilerinin ve hukukçularının tecrübelerini yazılı hale getirmelerine cesaretlendirmek ve bu yönde bir kapı aralamak üzere, hasar üzerine yoğunlaşan ve çok çeşitli yönleri hasarı ele almaya çalışan bir yazılı kaynak sunulması amaçlanmıştır. Ayrıca hasar, sadece sigorta sözleşmesi tarafında değil, belki de daha fazla reasürans sözleşmeleri açısından da ele alınmayı gerekli kılmaktadır. Bu nedenle, iki ayrı kitap halinde kaleme alınmaya çalışılmıştır.

Bugüne kadar hasar ( can sigortaları itibarı ile “tazminat”) süreçlerine sayısız bir şekilde dahil olmuş ve olmakta olan bir hukukçu olarak; ürünlerin daha kompleks bir hale geldiği ve hasar sürecine dahil olan tarafların daha uzmanlaştığı bir dönemde, nacizane deneyim ve tecrübelerimin öne çıkardığı hasarı değişik açılardan ele almaya ve  önemli gördüğüm hususları tüm ilgililerin dikkate sunmanın faydalı olacağını düşündüm. Bu çalışma içeriği itibarıyla hiç şüphesiz, uzun bir dönemi içeren deneyim ve tecrübelerin kaleme alındığı bir yazım sürecini içermektedir.

Bu çalışmamız; okuyucuların beklentilerini karşılayabilmesi ümidiyle, kitap ve online olarak sektörümüzün beğenisine sunulmuştur.