Sigorta; Reasürans ve Bireysel Emeklilik Hukuku

Değişen ve gelişen Türkiye’de önemli bir yere sahip olan sigorta sektörünü yakından takip eden Karayazgan Hukuk Bürosu, muhtelif sorumluluk sigortaları (3. şahıs mali mesuliyet, işveren sorumluluk, mesleki sorumluluk, yönetici ve yetkili sorumluluk sigortaları gibi), inşaat ve diğer mühendislik sigortaları, yangın sigortaları, kredi sigortaları gibi ihtisas konusu hayat dışı sigortalar ile hayat sigortaları ve bireysel emeklilik hukuku alanında sözleşmeler, poliçe özel şart ve klozlarının hazırlanması, projelerin geliştirilmesi, hasar süreçlerine hukuki destek ve ihtilafların çözümünü de içeren danışmanlık ve dava avukatlığı hizmetlerini vermektedir. Sigorta Sözleşmeleri ile ilgili uyuşmazlıkların yanı sıra, aracı hukukundan da önemli tecrübe ve birikime sahip olup, bu hususlardaki danışmanlık ve dava süreçleri de büyük bir özen ve titizlikle yürütülmektedir.
 

Dava ve Sözleşme Hukuku

Ticaret Hukuku ve uygulamaları alanında uzman kadromuz ile, Türkiye’de ve yurtdışında yerleşik bir çok sektörde faaliyet gösteren şirketlerin talep ve ihtiyaçları kapsamında lisans sözleşmeleri, bayilik sözleşmeleri, kira sözleşmeleri, farklı alanlarda hizmet sözleşmeleri, eser sözleşmeleri, vekalet sözleşmeleri, finansal kiralama sözleşmeleri gibi sözleşmelerin hazırlanmakta ve hazırlanan sözleşmeler incelenerek hukuki görüş talepleri karşılanmaktadır. Ayrıca şirketler arasındaki ticari uyuşmazlıkların çözümü, ticari ilişkiden doğan tazminat, haksız rekabet ve benzeri dava ve takiplere ilişkin süreçler büyük bir dikkat ve hassasiyetle yürütülmektedir.

 

Şirketler Hukuku

Türkiye’de ve yurtdışında yerleşik sigorta ve reasürans, sağlık, ilaç, bilişim teknolojileri, telekomünikasyon, enerji, reklam ve medya, gıda ve içecek, nakliyat, yatırım gibi sektörler başta olmak üzere bir çok sektörde faaliyet gösteren şirketlere sermaye artırımı, nevi değişikliği, ana sözleşme değişiklikleri, genel kurul ve yönetim kurulu işlemleri ve hazırlıkları, şirket kuruluşları gibi ve bununla sınırlı olmamak üzere, Şirketlerin ve ticari faaliyetin gerektirdiği hukuki danışmanlık hizmetini vermektedir.

 

Taşıma Hukuku

Şirketlerin kara, hava ve deniz taşımacılığından kaynaklanan yük ziya ve hasarı, tazminat davaları ve diğer ihtilafların çözümü ile Taşıma sözleşmelerinin hazırlanması ve incelenmesi konusunda hukuki danışmanlık ve dava danışmanlığı hizmetleri verilmektedir.

 

Medeni Hukuk

Kişiler Hukuku, Dernekler ve Vakıflar Hukuku, Aile Hukuku ve Sorumluluk Hukuku alanında çeşitli uyuşmazlıklar için danışmanlık ve dava avukatlığı hizmeti verilmektedir. Dernek ve Vakıf kuruluş süreçlerinin mevzuata hakim şekilde başarı ile yürüterek tamamlanmaktadır.

.

İcra - İflas Hukuku

Ülkemizde değişik bir çok alanda faaliyet gösteren şirketlerin ihtiyaçları doğrultusunda; icra takibi ile tahsili ve icra takiplerinden doğan her türlü dava ve sair işlemleri gerçekleştirmek, iflas, iflasın ertelenmesi, icra hukukundan kaynaklanan diğer hukuki işlemlerin takibini gerçekleştirmektedir. Özellikle ipotek alacaklarının takibi, satış ve tahsil prosedürleri konusunda uzman olan ekibimiz, tüm süreçleri eksiksiz ve titizlikle tamamlamaktadır.

 

İş Hukuku

Şirketlerin talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda iş sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözülmesi, İş sözleşmeleri taslaklarının hazırlanması, personel devir sözleşmelerinin hazırlanması, iş sözleşmelerinin geçerli veya haklı nedenle feshine ilişkin süreçlerin yürütülmesi ve işçi alacaklarına dair davaların takibi, ve müzakerelerde bulunmak, İş Kanunu uygulaması, içtihat ve yeni düzenlemeler hususunda işçi ve işyeri güvenliği hakkında bilgilendirme ve hukuki görüş hizmetleri verilmektedir.